Du kan betale med SWIPP i en lang række butikker. Der er to måde at gøre det på.

I nogle butikker foregår det ved, at de har et mobilnummer, som du SWIPP'er beløbet til. Faktisk på samme måde som en overførsel til en privat.

Andre steder vil du opleve, at du via funktionen "Betal" i app'en kan få vist en QR-kode, som de scanner i butikken. Efterfølgende godkender du beløbet, og handlen er i hus.