Priser, vilkår og betingelser m.v.

I Sparekassen Thy har vi mange gode services og ydelser. Få overblikket her på siden.

Om du er privat- eller erhvervskunde, har vi gode muligheder til dig. Du er velkommen til at tage en snak med din rådgiver, men du kan også orienterer dig i vores priser, vilkår og betingelser i filerne herunder.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at tage kontakt.

Sparekassens pengemarkedssatser

Sparekassen tilbyder kreditter og lån, hvor renten afhænger af udviklingen på pengemarkedet.

Pengemarked 3 mdr. er sammensat af referencerenten Cibor 3 mdr. plus et variabelt tillæg der består af et omkostningstillæg på p.t. 2,6125%.

Rentefastsættelsen sker hver måned på baggrund af Cibor 3 satsen den første bankdag i måneden.

Det variable tillæg kan ændres i henhold til sparekassens generelle betingelser.

Tilbud om udskiftning af CIBOR-rentesatser

Finansrådet indgik sammen med Realkreditrådet og Realkreditforeningen i efteråret 2012 en aftale med og Erhvervs- og Vækstministeriet vedrørende referencerenter.

For at styrke tilliden til de danske referencerenter blev det aftalt at etablere en ny referencerente baseret på CITA renteswaps som et supplement til den danske CIBOR rente.

Fordelen ved CITA renteswaps er, at der er et likvidt underliggende marked, hvorimod det underliggende marked for CIBOR har været vigende gennem en årrække.

Sparekassen Thy tilbyder derfor fra 1. juli 2013 et lån/kredit, der er baseret på CITA.

Forskellen på CIBOR og CITA

Forskellen mellem CIBOR og CITA er primært, at CIBOR indeholder et element af kredit- og likviditetsrisiko, hvorimod CITA-renteswaps alene er en rentesikring.

Udlån baseret på CITA referencerenten vil derfor indeholde et kredit- og likviditetstillæg, der tager højde for, at CITA renten ikke afspejler en egentlig udlånsrente, som CIBOR gør.

Såfremt en kunde skulle vælge at indgå en låneaftale baseret på CITA renteswap referencerenten, vil der derfor være et kredit- og likviditetstillæg, som afspejler prisen og risikoen ved at binde penge i et lån/kredit.

I en CITA renteswap byttes den daglige T/N (Tomorrow/Next)-rente mod en fast rente aftalt ved indgåelse.

Den faste rente udtrykker forventningen til gennemsnittet af den usikrede T/N-rente over swappens løbetid. Da T/N-satsen dækker lån i én dag, befinder den sig på det kortest mulige sted på kredit- og likviditetskurven. Dette betyder, at lånet indeholder mindre kredit- og likviditetsrisiko end f.eks. et CIBOR-lån.