Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du læse  de seneste kommentarer fra Finanstilsynet

Finanstilsynet er den offentlige myndighed, der fører tilsyn med finansielle virksomheder, og dermed også os i Sparekassen Thy.

De skal sikre, at vi overholder alle gældende regler og love, og kommer også med jævne mellemrum på besøg her i Thisted, hvor de altid er velkomne.

Seneste redegørelse fra Finanstilsynet