Ønsker du at investere din formue?

Der er flere muligheder for formuepleje med Sparekassen Thy. Vi har f.eks. forskellige puljeordninger, som alle tilbyder dig forskellige risikosammensætninger og fordele.    

Kontakt os

Har du en opsparing? Så kan det være en god idé at kigge på de forskellige muligheder for at investere dine penge.

Lige nu er renten nemlig meget lav – ja, flere steder er der ligefrem indført minusrente, hvis opsparingen er stor nok.

Har du en konto med minusrente, skal du decideret betale penge, men får du kun en lille rente, eller måske slet ingen? Ja, så koster det også, for så bliver dine penge mindre værd. De ædes simpelthen af inflationen. Det betyder, at de løbende prisstigninger i samfundet gør, at du ikke får helt så meget for 100 kroner, som du f.eks. gjorde i år 1980.

Alt i alt betyder det, at du faktisk mister penge, når pengene ”bare” er gemt væk på en opsparingskonto. Vil du gerne have mere ud af dine penge? Så må du få din opsparing til at vokse. Det kan du gøre ved at investere dem.

Du skal dog være opmærksom på, at der er flere risici forbundet med at investere, end hvis pengene står på en konto. Men chancen for et større afkast er også væsentligt højere, og du kan formindske dine risici ved at sprede dine investeringer ud på flere forskellige aktier, obligationer, lande, sektorer osv.

Hos os har du mange muligheder for at investere

I Sparekassen Thy har vi sat dine investeringer i system. Vi tilbyder forskellige puljeordninger, der alle imødekommer forskellige risikoprofiler. Hvilke muligheder du har, kan du læse mere om længere nede på siden.

Hvad er dit behov, dine ønsker, og hvad er din risikoprofil? Lad os tage en snak om det. Du kan læse mere om vores investeringsrådgivning her. Du er også velkommen til at kontakte din rådgiver, eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.

 

Hvilken investeringsform passer til dig?

Kvinde i haven med computer

Investeringskonto FRI

Investeringskonto FRI er måske verdens nemmeste måde at investere på. 

Du kan investere selv små beløb og spare op, som det passer dig. - Og pengene kan du indbetale og hæve efter behov.

Depotpleje

Depotpleje er for dig, der ønsker at investere et større beløb. Et beløb som vi i Sparekassen Thy forvalter gennem investeringsforeninger, så din risiko minimeres bedst muligt.

Individuel Depotpleje

 Hvis du har et større beløb, som du ønsker at investere, er Individuel Depotpleje en god mulighed. Det er en løsning, hvor vi i højere grad holder øje med dine investeringer, og hvor investeringsstrategien aftales ud fra dine ønsker.

Lokal Puljeinvest

Er investering i forskellige puljer, alt efter din risikovillighed. Det er enkelt,  og der er ingen krav til beløbsstørrelsen på din investering. Lokal Puljeinvest er for dig, der ønsker at investere til din pension, men kan også bruges til børneopsparing.

MIX - blandede afdelinger

MIX - blandede afdelinger er for dig, der ikke ønsker at være bundet af dine investeringer. Du kan investere efter din risikovillighed, kan hurtigt komme ud af aftalen og det investerede beløb behøver ikke være særlig stort.


OPTIMA - blandede afdelinger

Giver dig mulighed for at investere i forskellige afdelinger alt efter din risikovillighed. Desuden stilles der ikke krav til størrelsen på det investerede beløbet.

Ønsker du rådgivning?

Investeringer i aktier, obligationer, valuta osv. kræver gode kompetencer og en god rådgivning. Investeringschef Anders Kristian Pugdahl Pedersen og medarbejderne i Sparekassen Thys investeringsafdeling har ansvaret for de ca. 3 mia. kroner, som kunder og sparekassen selv har investeret i værdipapirer.

Kontakt os

Depotpleje - en mere overskuelig måde at investere

Depotpleje er for dig, der ønsker, at Sparekassen Thy skal pleje dine investeringer.

Investeringerne tager udgangspunkt i investeringsforeninger, der via sit papirvalg sikrer størst mulig risikospredning.

Din risikoprofil

Før depotplejeaftalen træder i kraft, fastlægger vi din risikoprofil og investeringshorsiont på et investeringsmøde. Ud fra denne profil udvikler vi investeringsstrategien, så den tager udgangspunkt i dine ønsker.

Sparekassen Thy handler

Med en aftale om Depotpleje giver du Sparekassen Thy fuldmagt til at handle i dit depot. Sparekassen Thy sikrer dermed, at dine beholdninger matcher sparekassens gældende anbefalinger til netop din risikoprofil.

Du modtager hvert kvartal en afkastsrapport om, hvorledes investeringerne udvikler sig, og kan dermed følge med i afkastet på dine investeringer.


Individuel Depotpleje giver større opmærksomhed til din investering

Ønsker du større opmærksomhed omkring dine langsigtede investeringer, kan vi i Sparekassen Thy tilbyde dig Individuel Depotpleje.

Med Individuel Depotpleje i Sparekassen Thy er du sikret en løbende overvågning af dine investeringer og optimering ud fra sparekassens forventninger til den økonomiske udvikling - både globalt og nationalt.

Individuel Depotpleje sikrer dig, at din fastlagte investeringsstrategi følges, således markedsudviklingen ikke betyder et utilsigtet skred i din risiko.

Sammen lægger vi strategien.

Udgangspunktet for Individuel Depotpleje er, at vi sammen har udarbejdet en strategi for, hvorledes dine investeringer skal placeres. Fastlæggelsen af din strategi tager udgangspunkt i din risikoappetit og ikke mindst din investeringshorisont. Risikoappetit og investeringshorisont er de væsentligste hjørnesten i fastlæggelse af din strategi.

Hvis du har minimum 3 mio. kroner til investering, kan Individuel Depotpleje være en mulighed for dig. Ønsker du, at der skal indgå aktier, skal aktieandelen minimum udgøre 1 mio. kroner, og vi anbefaler, at investeringshorisonten er over 5 år.

Godt informeret

Når du vælger Individuel Depotpleje, modtager du hvert kvartal en afkastrapport vedrørende dine investeringer. Du har ligeledes mulighed for at følge investeringerne via din NetBank.

Ønsker du at høre nærmere om de muligheder, som Individuel Depotpleje i Sparekassen Thy giver dig, er du velkommen til at kontakte os. Du er velkommen til at ringe direkte til den medarbejder, du ønsker at tale med. Du kan også udfylde formularen her, så kontakter vi dig.

Sover dine penge? Invester dem med MIX

Investering i aktier og obligationer kræver, at man følger med i markedet og er godt opdateret på aktiekurserne osv.

Vi tilbyder en mulighed for investering, der ikke stiller lige så store krav til dig.

Har du en opsparing, som du gerne vil have vækket, så den har en chance for at give et afkast? Vi tilbyder en god løsning med MIX-afdelinger fra Sparinvest.

Helt kort giver en investering i MIX-afdelingerne muligheder for:

  • Invester med lav, mellem eller høj risiko
  • Dine penge er ikke bundet, og de kan frigives i løbet af 2 arbejdsdage
  • Du investerer i aktier og obligationer

I din Net- og MobilBank kan du følge, hvordan din investering udvikler sig. Og det er ikke et krav, at du investerer en stor sum penge.

Investering med et MIX af aktier og obligationer

Når du investerer i en af MIX-afdelingerne, beslutter du sammen med din rådgiver, hvad der passer bedst. Altså: Er du til lav, mellem eller høj risiko?

Hvis du er til høj risiko, betyder det, at der er flere aktier end obligationer i din investeringsløsning.

Aktierne har en større kursudsving og giver dermed både store muligheder for gevinst og selvfølgelig også tab.

Mix-afdelingerne er bredt sammensat, og indeholder en lang række aktier og obligationer. Det giver en større risikospredning, der betyder, at hvis en aktie udvikler sig negativt, vil det ikke have så stor indflydelse på din samlede investering, som hvis du kun havde investeret i den specifikke aktie.

Forventning til afkast

Vi kan selvfølgelig ikke stille nogen garanti for afkast. Men, vi har en klar forventning om, at afkastet via en investering i en MIX-afdeling vil give et bedre afkast, end det vil give, hvis du har pengene på en opsparingskonto.

Invester dine penge med OPTIMA

Invester i en blandet afdeling fra BankInvest

Så har du en let og overskuelig investeringsløsning, der ikke fremkalder de grå hår før tid.

En løsning, der ikke stiller krav om minimumsbeløb.

Hvad er din risiko?

Med OPTIMA har du mulighed for at investere ud fra forskellige risikoprofiler. Vi er alle forskellige, og du opnår den største ro og glæde ved dine investeringer, hvis din investering er foretaget i overensstemmelse med din risikovillighed.

Du beslutter derfor sammen med din rådgiver, hvilken blanding af aktier og obligationer der passer bedst til dig.

Følg din investering

Du kan løbende opdatere dig via både NetBanken og MobilBanken. På den måde kan du hele tiden følge udviklingen i din investering.