Det har du da styr på, ikke? Du skal lige kigge lidt nærmere på de to typer forsikringer, som vi skriver lidt om herunder.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring siger næsten sig selv. Det er en forsikring, hvor du får en sum penge, hvis du skulle komme ud for en ulykke. Hvor meget du får afhænger af, hvilken méngrad du bliver tilkendt, og hvilken erstatningssum du valgte, da du oprettede forsikringen.

Der findes to forskellige typer ulykkesforsikringer:

  • Fritidsulykkesforsikring, der dækker ulykker i fritiden,
  • Heltidsulykkesforsikring, der dækker ulykker døgnet rundt.


Du kan også få en ulykkesforsikring med dødsfaldsdækning. Så får din familie en sum penge, hvis du skulle dø ved en ulykke.

Familieforsikring

En familieforsikring består af en indboforsikring og en ansvarsforsikring.

  • Indboforsikringen dækker dit indbo i tilfælde af brand, indbrud, vandskade mv.
  • Ansvarsforsikringen dækker skader, som du ved et uheld laver på andre mennesker eller ting.

Som udgangspunkt er du dækket af dine forældres indboforsikring, når du flytter hjemmefra, indtil du fylder 21 og bor alene.

Men, tjek lige med dit forsikringsselskab, om alt er i orden, når du flytter hjemmefra.

Husk, at du altid er velkommen til at kigge ind og få en snak med din rådgiver.