For de fleste af os har det stor betydning at kunne blive behandlet hurtigt, hvis vi bliver syge.

Nu har du muligheden for, at sikre dig hurtig behandling på privathospitaler, og dermed undgå ventetider i det offentlige system, så du hurtigt kan vende tilbage til dit normale liv.

Forsikringen dækker for eksempel

  • udgifter i forbindelse med behandling af sygdomme,
  • herunder forundersøgelse,
  • operation
  • og hermed direkte forbundne udgifter på offentlige danske sygehuse, hvor det offentlige kræver egenbetaling.

Forsikringen dækker op til 2.940.000 kr. Den årlige præmie er kr. 1.985 kr. (2018)

Hvis begge forældre har tegnet forsikringen er hjemmeboende børn under 18 år gratis med. Hvis kun den ene af forældrene har tegnet forsikringen, medforsikres hjemmeboende børn under 18 til halv årlig præmie.