I Sparekassen Thy giver mulighed for at tegne en livsforsikring til selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedens nøglepersoner.

Det er også muligt at tegne Erhvervslivsforsikring for at sikre kompagnoner. Forsikringen kan ligeledes tegnes af privat personer, som har tegnet en Kundeforholdsforsikring med maksimal dækning.

En dækning med en forsikringssum på kr. 1 mio. koster kr. 3.571 i årlig præmie (2018).