Sikring af dig og din familie ved invaliditet, sygdom og død. Har du forholdt dig til det?

Når vi i Sparekassen Thy snakker pensionsopsparing er det helt naturligt, at vi inddrager forsikringsdelen.

Vi lytter til dine ønsker

Vi kigger på dine ønsker i forbindelse med:

  • Hvordan er familien stillet, hvis en af forældrene dør? 
  • Hvordan vil det påvirke ægtefællen/samleveren og eventuelle børn? 
  • Vil den nye situation betyde, at familien er nødsaget til at sælge huset og børnene eventuelt skal flytte skole?

Ved at forholde sig til spørgsmål af denne karakter kan du være med til at sikre din familie mod yderligere udfordringer i tilfælde af din død eller ulykke.

Udfordringer ved sygdom

Det er ikke kun død, der kan betyde store omvæltninger i din families dagligdag og økonomiske situation.

Hvis en ulykke eller sygdom skulle ramme dig, vil din dagligdag og situation også ofte kunne blive radikalt.

En ulykke ville kunne betyde en nedgang i indkomst og nye investeringer i eksempelvis huset, hvis du skal have mulighed for at blive boende. Ulykker og sygdom kan også betyde udsigten til langvarige – og måske – dyre lægebehandlinger.

Kontakt os, og lad os snakke om lige præcis din situation.

Oversigt over dine mulighed

Type Beskrivelse
Livsforsikring Sikring af familien, hvis du falder bort eller rammes af en ulykke.
Erhvervslivsforsikring Kan laves som tillæg til kundeforholdsforsikring, hvor der er tegnet maksimal dækning.
Tab af erhvervsevne  Sikring, hvis du mister evnen til at arbejde
Visse kritiske sygdomme Hvis du bliver ramt af en kritisk sygdom
Visse kritiske sygdomme - børn Hvis dit barn bliver ramt af en kritisk sygdom
Børnerente  Sikring af dit barn, hvis du falder bort
Gruppeinvaliderente til børn  Sikring af dit barn, hvis det aldrig kommer på arbejdsmarkedet grundet sygdom eller ulykke
Sundhedsforsikring Behandling på privatsygehus