Et andet aspekt, der er vigtigt i forbindelse med opsparing, er værdiforringelsen af din opsparing.

Priserne stiger på alle forbrugsgoder, services og tjenesteydelser. Derfor er det vigtigt, at værdien af din opsparing som minimum følger udviklingen i priserne (inflation). 

Hvor stor en is vil du have?

Eksempelvis svarer en 1980-krone til ca. 3,03 kr. i 2017.

Hvis man i 1980 kunne købe en is for 10 kr. og samtidig lagde 10 kr. til side, for at kunne købe en tilsvarende is i 2017, så ville man gå forgæves til kiosken. En tilsvarende is ville nu koste 30,30 kr.

- Isen er altså steget med 203 % i perioden fra 1980 til 2017.

Hvis du i stedet for at gemme pengene havde investeret dem til et afkast på 3,5% årligt, ville du i 2017 stå med 32,22 kr.

Set i forhold til 10 kr. bliver det umiddelbart ikke til meget men ved at placere pengene til 3,5% årligt fra 1980 til 2017, får du både isen og en tokrone tilovers.

- Hvis du ikke havde investeret pengene til 3,5 % årligt havde du i 2017 kun stået med ca. 1/3 is.

Hvordan skal din opsparing placeres og yngle

Det er meget vigtigt at få afholdt et pensionsmøde med din rådgiver, så du kan få et overblik over netop din situation.

  • Er din nuværende opsparing tilstrækkelig?
  • Er dine nærmeste sikret i tilfælde af din død, og hvorledes er familien stillet ved invaliditet?

Vi har sat løsningerne i system, og gjort det overskueligt med forskellige opsparingskoncepter.

Konktakt din rådgiver og få vished for, om du er på rette vej!