Ratepensionen er et meget velegnet opsparingsprodukt, hvis din indtægt er over kr. 542.283 (topskattegrænsen) i 2018.
 
En af fordelene ved ratepensionen er, at der er fuldt fradrag for indbetalingen op til kr. 54.700 i 2018.

En anden fordel ved opsparing via en ratepension er en lavere beskatning af afkastet.

Afkastet (renter, udbytter og kursgevinster) beskattes kun med 15,3 % (pal-afgift), i forhold til opsparing i frie midler, hvor beskatning er højere.

Ratepension kan udbetales i rater over 10 – 25 år.

Du har mulighed for, at investere din opsparing i aktier, obligationer, investeringsbeviser og puljer.

Ønsker du rådgivning om pension og hvordan du kan investere dine midler, er du velkommen til at kontakte os!