Overløbslivrenten er et meget velegnet opsparingsprodukt, hvis:

  • din bruttoindtægt er over kr. 577.000 (topskattegrænsen i 2020)
  • du ønsker at opspare mere end fradragsgrænsen på ratepension (Kr. 57.200 i 2020)


En af fordelene ved livrenten er, at der er fuld fradrag for indbetalingen, hvis indbetalingen sker via en arbejdsgiver.
Hvis indbetalingen er privat er fradragsgrænsen kr. 52.600.

En anden fordel ved opsparing via en livrente er, at afkastet beskattes lavere i forhold til opsparing i frie midler.
Afkastet (renter, udbytter og kursgevinster) beskattes kun med 15,3 % (pal-afgift).

På en overløbslivrente er opsparingen depotsikret frem til start af udbetaling.
Det betyder, at hvis du dør inden, vil opsparingen blive udbetalt til dine efterladte.

Livrente udbetales løbende, så længe du lever.

Ønsker du rådgivning om pension og hvordan du kan investere dine midler, er du velkommen til at kontakte os!