Aldersopsparing
Aldersopsparingen er et meget velegnet opsparingsprodukt, især hvis din bruttoindtægt er under kr. 577.000 (topskattegrænsen) i 2020.

Fordelene ved aldersopsparingen er flere.

Blandt andet indgår værdien af din aldersopsparing ikke i beregning af pensionstillægget, hvilket isoleret set kan betyde et højere pensionstillæg.

En anden fordel ved opsparing via en aldersopsparing er en lavere beskatning af afkastet.
Afkastet (renter, udbytter og kursgevinster) beskattes kun med 15,3 % (pal-afgift), i forhold til opsparing i frie midler, hvor beskatning er højere.

Engangssum eller portioner
Aldersopsparing kan udbetales som en engangssum, men der er også mulighed for udbetaling i portioner.

Du har mulighed for, at investere din opsparing i aktier, obligationer, investeringsbeviser og puljer.

Ønsker du rådgivning om pension og hvordan du kan investere dine midler, er du velkommen til at kontakte os!