Vi vil meget gerne rådgive dig om dine investeringer. Forud for rådgivningen kræves det, at vi fastlægger din investeringsprofil.

For at finde din investeringsprofil skal vi sammen med dig gennemgå din økonomi, din risikovillighed og dit formål med investeringen ud fra dine ønsker, erfaringer og kendskab til investering.
 
Ønsker du ikke investeringsrådgivning, kan vi fortsat købe og sælge de mest almindelige værdipapirer, for eksempel aktier, obligationer og investeringsbeviser efter dine ønsker. Du kan også handle i NetBanken via vores InvesteringsPortal.

Risikomærkning

Værdipapirer skal i dag mærkes som grønne, gule eller røde afhængig af risiko, således at risikoen ved værdipapirerne på en hurtig og nem måde kan vurderes. De nærmere regler kan ses filen til højre.

EU-regler

Reglerne bygger på et EU-direktiv, ”Markets in Financial Instruments Directive”, i daglig tale MiFID.

Formålet er at beskytte dig som investor. Reglerne fastlægger dine og vores vigtigste rettigheder og pligter ved investering og investeringsrådgivning.

Er du i tvivl om noget omkring de nye regler, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.