Med Sparekassen Thy´s pensionspuljer kan du nemt og effektivt investere i værdipapirer. Når du investerer gennem vores pensionspuljer, slipper du også for praktikken omkring geninvestering af udbytter og renter, samt udvælgelsen af de enkelte værdipapirer.

Vi tilbyder 8 forskellige pensionspuljer – med hver sin investeringsstrategi. På denne måde kan der sammensættes en investeringsportefølje, som netop afspejler din risikoprofil og investeringshorisont.

De 8 forskellige puljer spænder fra korte obligationer over puljer med både aktier og obligationer, til rene aktiepuljer med enten globale aktier eller danske aktier. 

Investering af ratepension, aldersopsparing, kapitalpension og børneopsparing

Med pensionspuljerne kan du investere dine pensionsmidler, uanset om der er tale om midler på ratepension, aldersopsparing eller kapitalpension.

Puljerne kan også bruges til investering af børneopsparingsmidler. 

Sammensætningen af den puljeinvestering som passer netop til dig sker sammen med din rådgiver. Kontakt os og lade os kigge på, hvad den rigtige løsning er for dig.

Klik her for at se mere om Lokal Puljeinvest.

 

Lokal Puljeinvest