Ønsker du større opmærksomhed omkring dine langsigtede investeringer, kan vi i Sparekassen Thy tilbyde dig Individuel Depotpleje.

Med Individuel Depotpleje i Sparekassen Thy er du sikret en løbende overvågning af dine investeringer og optimering ud fra sparekassens forventninger til den økonomiske udvikling globalt som nationalt.

Individuel Depotpleje sikrer dig, at din fastlagte investeringsstrategi følges, således markedsudviklingen ikke betyder et utilsigtet skred i din risiko.

Sammen lægger vi strategien

Udgangspunktet for Individuel Depotpleje er, at vi sammen har udarbejdet en strategi for hvorledes dine investeringer skal placeres. Fastlæggelsen af din strategi tager udgangspunkt i din risikoappetit og ikke mindst din investeringshorisont. Risikoappetit og investeringshorisont er de væsentligste hjørnesten i fastlæggelse af din strategi.

Hvis du har minimum 3 mio. kroner til investering kan Individuel Depotpleje være en mulighed for dig. Ønsker du, at der skal indgå aktier i den aftale, skal aktieandelen minimum udgøre 1 mio. kroner, og vi anbefaler, at investeringshorisonten er over 5 år.

Godt informeret

Når du vælger Individuel Depotpleje vil du hvert kvartal modtage en afkastrapport. Du har ligeledes mulighed for at følge investeringerne via din Netbank.

Ønsker du at høre nærmere om de muligheder, som Individuel Depotpleje i Sparekassen Thy giver dig, er du velkommen til at kontakte os.