Depotpleje er for dig, der ønsker, at Sparekassen Thy skal pleje dine investeringer.

Investeringerne tager udgangspunkt i investeringsforeninger, der via sit papirvalg sikrer størst mulig risikospredning.

Din risikoprofil

Før depotplejeaftalen træder i kraft, fastlægger vi din risikoprofil og investeringshorsiont. Ud fra denne profil udvikler vi investeringsstrategien, så den tager udgangspunkt i dine ønsker.

Sparekassen Thy handler

Med en aftale om Depotpleje giver du Sparekassen Thy fuldmagt til at handle i dit depot. Sparekassen Thy sikrer dermed, at dine beholdninger matcher sparekassens gældende anbefalinger til netop din risikoprofil.

Du modtager hvert kvartal en afkastsrapport om, hvorledes investeringerne udvikler sig og kan dermed følge med i afkastet på dine investeringer.