Pensionopsparingen skal ud at arbejde, så den giver dig størst muligt afkast, når du engang skal bruge pengene.

- Det giver god mening. Men, hvordan arbejder pengene så bedst? I Sparekassen Thy har vi sat det i system.

Vi tilbyder:

Depotpleje og Aktiv Depotpleje kan selvfølgelig også bruges til investering med frie midler!

Ratepension og Aldersopsparing

Det hele handler altså om, at de penge, som du skyder ind på dine pensionsordninger, skal investeres og give dig chancen for at få mest muligt ud af dem.

Vores rådgivere er godt rustet til at give dig overblik over mulighederne. Hvad der er rigtig for dig afhænger af mange ting, og vi vil meget gerne rådgive dig, så du kan træffe den bedste beslutning.

Kontakt os via telefon, e-mail eller via formularen til højre.

Aldersopsparing

Aldersopsparingen er et meget velegnet opsparingsprodukt, især hvis din indtægt er under kr. 499.500 (topskattegrænsen) i 2015.

Fordelene ved Aldersopsparingen er flere. Blandt andet indgår værdien af din aldersopsparing ikke i beregning af pensionstillægget, hvilket isoleret set kan betyde et højere pensionstillæg.

En anden fordel ved opsparing via en aldersopsparing er en lavere beskatning af afkastet. Afkastet (renter, udbytter og kursgevinster) beskattes kun med 15,3 % (pal-afgift), i forhold til opsparing i frie midler, hvor beskatning er højere.

Du har samme muligheder for investering af din aldersopsparing som eksempelvis en ratepension.