Som kortholder har du i en række situationer mulighed for at få tilbageført en betaling, hvis købet er sket ved handel over internettet eller ved post- eller telefonordre.
Disse køb kaldes fjernsalg.

Der er forskellige regler på følgende kort:

Du er også velkommen til at kotantakte vores kortansvarlige, Per Rasmussen, på tlf.: 99195118