Bestyrelsen i Sparekassen Thy har netop godkendt halvårsregnskabet med et overskud på 50,6 mio. kr. før skat.

Der er tale om et halvårsregnskab med fortsat stigende udlån og forretningsomfang. Hertil kommer en god tilgang af nye kunder.

Vækst på flere områder

Nettorenteindtægter fra ind- og udlån er steget pænt, og den helt store forklaring skal findes i øget kundeaktivitet. Især investeringsområdet har haft en god udvikling. Nettorente- og gebyrindtægterne stiger fra 160 mio. kr. i 2015 til 171 mio. kr. i 2016, svarende til 6,9%.

At vi kan præsentere en fremgang på dette område, er vi særdeles tilfredse med, når vi samtidig må konstatere, at nettorenteindtægterne er negativt påvirket af det faldende renteniveau, udtaler direktør Ole Beith. 

Vi har faktisk så meget gang i butikken, at vi igen i år kan notere en udlånsvækst på 124 mio. kr. svarende til 3,6%, mens indlån er steget med 438 mio. kr., eller 8,5% her i første halvår. Det er jo glædeligt, at specielt udlånet fortsætter med at stige, hvilket skyldes, at der er mere gang i investeringslysten. Det kan også mærkes i vores leasingselskab. Hertil kommer, at vi fortsat får rigtig mange nye kunder. Alt i alt en god udvikling, siger direktør Ole Beith. 

Kursreguleringer uændret

Sparekassens store fondsbeholdning på ca. 1,8 mia. kr. har i 1. halvår ikke givet anledning til de store udsving. Obligationerne bidrager med positivt 4,7 mio. kr., mens aktier m.v. trækker ned med ca. 2,8 mio. kr. De samlede kursreguleringer lander på 1,9 mio. kr. 

Omkostninger og nedskrivninger stiger

Det fremgår tillige af halvårsrapporten fra Sparekassen Thy, at udgifter til personale og administration er steget fra 96,4 mio. kr. i 2015 til 104,6 mio. kr. i 2016. Stigningen skyldes bl.a. tilgang af nye medarbejdere til den nyåbnede afdeling i Ulfborg samt nye medarbejdere i forbindelse med overtagelsen af Vestjysk Banks afdeling i Thisted. Stigningen er således helt som forventet, og er en investering i fremtidig udvikling af vores forretning, udtaler direktør Ole Beith. Omkostninger til den løbende udvikling af nye it-løsninger til f.eks. SWIPP og andre mobile løsninger, samt egne rådgivningssystemer har også været stigende. 

Nedskrivningerne stiger fra 3,6 mio. kr. i 2015 til 19,8 mio. kr. i 2016, hvor langt hovedparten af stigningen kan henføres til de fortsatte og stigende udfordringer i landbruget. Generelt må vi sige, at vores kunder har det rigtig godt økonomisk, men de massive udfordringer i netop landbruget kan vi naturligvis mærke i Sparekassen Thy, udtaler direktør Ole Beith. 

Fortsat fokus på udvikling 

Da vi i sparekassen hele tiden arbejder for at skabe vækst i forretningen, må vi med de aktuelle samfundsøkonomiske udsigter, - der nærmest peger lige ud – arbejde ud fra devisen om, at udvikling skal ske via tilgang af nye kunder. Vi har de senere år intensiveret markedsføringen, samt andre kundetiltrækningskoncepter, og med en stor indsats fra medarbejderne, har vi igen i 2016 haft en god kundetilgang. Det er samtidig glædeligt, at kundetilgangen sker i alle vores afdelinger, udtaler direktør Ole Beith. 

Sparekassen Thy ser positivt på fremtiden

Vi har således al mulig grund til at se positivt på fremtiden, forretningen er fortsat i positiv udvikling, og vi har det økonomiske grundlag for at investere i nye aktiviteter og forretningsområder, mener Ole Beith. Sparekassens koncern solvensprocent er pr. 30. juni 2016 opgjort til 17,6 %. Periodens overskud er ikke medregnet ved opgørelsen af solvensen. Ved indregning af periodens resultat kan solvensprocenten opgøres til 18,3 %. Det individuelle solvensbehov er samtidig faldet fra 10% i 2015 til 8,8% i 2016, og dermed kan den solvensmæssige overdækning beregnes til 8,8%, svarende til 508 mio. kr. 

Eventuelle spørgsmål besvares gerne af:

Direktør Ole Beith
Tlf. nr. 99195120
mail.: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Faktaboks (SPAREKASSENKONCERN)
Udvalgte tal

30.6.2015 30.6.2016
Nettorenter 101.470  99.633
Gebyr og provision 58.983 68.081
Udgifter personale og adm 96.405 104.626
Kursregulering 869 1.940
Nedskrivning på udlån 3.553 19.848
Resultat før skat  60.425 50.559
Resultat efter skat 49.334 37.680
   31.12.2015  30.6.2016
Udlån 3.499.089 3.623.828
Indlån 5.114.286 5.552.487
Balance 6.540.408 7.130.935
Garantkapital 314.789 320.951
Egenkapital 1.173.711 1.208.359
Solvensprocent 18,6 18,3