Pr. 15. august 2012 blev Hunstrup-Østerild Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Thy.

I forbindelse med sammenlægningen stiftes Hunstrup-Østerild Sparekasses Fond.

Fondens mål

Det er fondens formål, at dens aktiviteter primært skal virke til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde. Hertil bemærkes, at det ikke er omfattet af fondens formål at give støtte til politiske formål.

Endvidere må fonden give støtte til uddannelse, forskning, udviklingsstipendiater og lignende, herunder til uddannelses- og udviklingsophold i udlandet til personer som har eller har haft naturlig tilknytning til Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde.

Kapital

Fondens basiskapital udgør ved stiftelsen kr. 5.000.000, som nedbringes med kr. 500.000 hvert regnskabsår.

Fonden har ved stiftelsen en beholdning af garantkapital i Sparekassen Thy på kr. 4.500.000.

Fonden er forpligtet til at have denne størrelse garantkapital, der dog nedskrives med kr. 500.000 hvert år. 1. gang 15/8-2013.

Udlodning af fondens midler

Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af fondens midler i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, idet anvendelsen af de fondsmidler der kan udloddes, og som måtte blive udloddet, skal ske til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde.

Endvidere må der gennemføres udlodning til støtte til uddannelse, forskning, udviklingsstipendiater og lignende, herunder udviklingsophold i udlandet til personer, som har eller har haft naturlig tilknytning til Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde. Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde var Nordthy og Hannæs.

Fonden holder normalt bestyrelsesmøde en gang om året, sædvanligvis i april, hvor den beslutter, hvilke ansøgere som skal modtage støtte. Ansøgninger om støtte skal derfor være bestyrelsen i hænde den 21. april.

Ansøgningsskemaet til højre på siden bedes anvendt.

Bestyrelsen

  • Karsten Thomsen, (formand) Kløv
  • Egon Andersen, Hovsør
  • Bertel Munch Jørgensen, Østerild
  • Carl Aage Kusk, Østerild
  • Gunnar Lauridsen, Østerild
  • Karsten Poulsen, Østerild
  • Lisbeth Højbak, Hunstrup
  • Trine Kanstrup Bojesen, Østerild
  • Louise Bertelsen, Hunstrup.