Prisen til Årets Thybo er i 1998 indstiftet i et samarbejde mellem daværende Thy Erhvervsråd og Sparekassen Thy og gives til en person, som har markeret sig og gjort Thy kendt. 

”Årets Thybo" tildeles indenfor en af kategorierne: 

  • Erhvervs initiativer
  • Sportslige præstationer
  • Turistmæssige tiltag
  • Kulturelle begivenheder

Udvælgelseskommiteen består af 

  • Direktør fra Thy Erhvervsforum Kim Bak Kristensen
  • Bestyrelsesformand for Thy Erhvervsforum Lars Torrild
  • Borgmester Ulla Vestergaard
  • Bestyrelsesformand i Sparekassen Thy Jacob Schousgaard
  • Direktør i Sparekassen Thy, Ole Beith

En bronze statuette af Limfjordspigen/Thisted Pigen udført af kunstneren Henning Wienberg.

Statuetten er lavet på et af Danmarks eneste tilbageværende bronzestøberier, hvor også originalfiguren er lavet i 1947, men altså først opstillet i 1956.

Statuetten har været udstillet på Charlottenborg i København, hvor den fik meget rosende omtale, og Henning Wienberg fik kunstakademiets guldmedalje overrakt af Kong Frederik den 9.

Rettighederne til reproduktion, markedsføring m.v. erhvervede Sparekassen Thy i 1998.

Prismodtagere gennem tiden