Påskønnelse fra Sparekassen Thy

I mere end 25 år har vi i Sparekassen Thy påskønnet det frivillige arbejde, der gøres i de lokale klubber og foreninger.

Det fortsætter vi med - og nu i samarbejde med Thisted Kommune, der har skabt en ny tradition med det store awardshow "Thy Awards".

Sparekassen Thy er sponsor for årets Lederpris, og vinderen modtager 5.000 kr. for sin indsats.

Kandidater til årets Lederpris

Lederprisen gives til en leder, der har ydet en særlig og ulønnet indsats for det frivillige folkeoplysende foeningsarbejde i Thisted Kommune.

Der lægges vægt på, at lederen, igennem sin indsats har opnået bemærkelsesværdige resultater, som har været til at udvikle foreningen og sætte den på "landkortet" i Thy.

Sparekassen Thy annoncerer, når der åbnes for indstilling af kandidater til lederprisen 2017.

Komité står bag udvælgelsen

Komitéen, der står bag udvælgelsen af årets Leder består af

  • Borgmesteren for Thisted Kommune
  • Formanden for Børne- og Familieudvalget
  • Formanden for Folkeoplysningsudvalget
  • Lederen af Fritidssektionen, og en repræsentant fra
  • Sparekassen Thy

Thy Awards 2017

Lederprisen for 2016 uddeles ved Thy Awards, som afvikles den 3. februar i Thy Hallen med forventligt 600 deltagere.

Fristen for indstilling af kandidater var den 3. januar 2017.

Læs mere på www.thistedfritid.dk 

Læs den officielle skrivelse fra Thisted Kommune vedr. årets Lederpris.