Nedenstående repræsentantskab tiltrådte 1/1-2017 og er sammensat efter valget i efteråret 2016.

De med *-markerede er valgt for perioden 2015 til 2018.
De øvrige er enten valgt eller genvalgt for perioden 2017 til 2020. 

pdf small Se oversigt med fotos!

Valgområde 1, Thisted, Hundborg
Jonas Houkjær Bech*
Tina Brandt
Anni Christensen*
Ove Hegnhøj
Kurt Holm*
Anette Hvass*
Ivan Høgh
Jørgen Jensen*
Jonas Jensen
Niels Jeppesen
Charlotte K. Brogaard*
Jørgen Kragh
Carl-Peter Krarup*
Hanne Lykke Kristensen
Thomas Kristoffersen
Lone Kaagaard*
Gitte Lykke*
Lars Mathiassen
Britta Nielsen*
Per Møller Nielsen
Jacob Schousgaard
Per Sloth*
Bjarke A. Storgaard*
Claus G. Sørensen*
Klaus Sørensen
Karl Tange*
Lene Thiel
Jette K. Vestergaard
Morten Yde
 
Valgområde 2: Hurup, Hvidbjerg, Koldby
Niels Christensen*
Preben Dahlgaard*
Jens Erichsen*
Thea S. Gravesen
Hanne Tang Jensen*
Ricky Bang Larsen*
Michael Thinggaard
Bo Møller Nielsen*
Kaj Verner Nielsen*
Erik Toft
 
Valgområde 3: Hanstholm, Frøstrup
Carsten Beith
Pia Christiansen
Bertel Munch Jørgensen
Mikael Vold Lassen*
Niklas Mouritzen*
Jan Nicolai Hansen*
Jens H. Petersen*
Jens S. Rasmussen*
Anders Stenumgaard
 
Valgområde 4: Herning, Holstebro, Aulum, Struer, Ulfborg
Ivan Hasselstrøm*
Frede Lund Jensen
Jørgen B. Jørgensen
Alfred Kloster
Flemming Kobborg
Karsten Hjorth
Arne Lægaard*
John Kamp Nielsen