Ved brug af vores hjemmeside www.sparthy.dk accepterer du nedenstående vilkår. Vi vil derfor gerne, at du bruger lidt tid på at læse dem.

Hjemmesidens ejer er, medmindre andet er angivet:

Sparekassen Thy
Store Torv 1
7700 Thisted

Telefon 99 19 50 00
Telefax 99 19 50 20

E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Registreringsnummer: 9090
Swift / BIC kode: STHYDK21
CVR-nummer: 24255816

Ophavsret

Indholdet på Sparekassen Thys hjemmeside er beskyttet af reglerne om ophavsret. Mangfoldiggørelse af internetsiderne må ikke ske uden, at Sparekassen Thy eller anden indehaver af ejendomsretten forinden har givet sit skriftlig samtykke hertil. Det er tilladt at downloade eller udskrive materiale til eget brug. Varemærker eller logoer vist på hjemmesiden må ikke gengives, offentliggøres eller distribueres uden skriftlige tilladelse af Sparekassen Thy eller anden indehaver af ejendomsretten.

Persondatapolitik

De personoplysninger, som afgives i forbindelse med udfyldelse af formularer på hjemmesiden, vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Sparekassen Thys hjemmeside benytter cookies i flere situationer. Læs mere herom på: https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/information/cookies-pa-hjemmesiden

Ansvarsfraskrivelse

Sparekassen Thy har udarbejdet informationerne på nærværende hjemmeside som generel information til eget brug. Informationerne er udelukkende vejledende og kan på ingen måde sidestilles med eller erstatte personlig rådgivning. Informationerne kan ikke opfattes som en opfordring til køb eller salg af Sparekassen Thys produkter og ydelser.

Sparekassen Thy opdaterer og vedligeholder løbende hjemmesiden, og bestræber sig i videst muligt omfang på, at informationerne og funktionerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte. Sparekassen Thy bruger kun kilder, som Sparekassen Thys medarbejdere har tillid til. Sparekassen Thy kan dog ikke garantere at informationerne og funktionerne på hjemmesiden er fuldstændige og korrekte eller gøres erstatningsansvarlig for eventuelle fejl, stavefejl, udeladelser eller for de resultater, der opnås ved brug af informationerne/funktionerne.

Eventuelle direkte eller indirekte tab, der er opstået som følge af dispositioner eller udeladelser af dispositioner foretaget på baggrund af informationer på hjemmesiden, er ikke underlagt Sparekassen Thys ansvar.

Beløbsangivelser, satser og kurser offentliggjort på hjemmesiden er udelukkende til orientering og dermed ikke nødvendigvis de samme, som ville gælde for nye transaktioner eller eksisterende positioner.

Sparekassen Thy er til enhver tid berettiget til, uden forudgående varsel, at ændre indholdet af hjemmesiden eller de deri beskrevne ydelser.

Sparekassen Thys hjemmeside giver adgang til tredjeparts hjemmesider via links. Sparekassen Thy har ikke gennemgået indholdet på disse hjemmesider, og kan ikke gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesider, som er ejet af andre end Sparekassen Thy. Herunder også produkter og serviceydelser udbudt af andre end Sparekassen Thy.

Sparekassen Thy er ikke ansvarlig for, fra hvilke andre sider eller i hvilken sammenhæng der linkes til www.sparthy.dk.

Sikkerhed

Sparekassen Thy kan ikke gøres erstatningsansvarlig for skader på hard- eller software eller for driftsforstyrrelser, der opstår som følge af brug af hjemmesiden, tekniske fejl, herunder nedbrud af eller manglende adgang til vores servere, svigt i strømforsyning eller telekommunikationssystemer eller øvrige omstændigheder uden for Sparekassen Thys kontrol.

Sparekassen Thy kan ikke gøres erstatningsansvarlig for eventuelle tab eller skader som følge af brugen af www.sparthy.dk, i det omfang hjemmesiden måtte indeholde vira, eller indholdet er blevet ændret eller forvrænget.

Sparekassen Thy er ikke ansvarlige for tab og skader som følge af tredjemands uberettigede adgang (fx. hacking) via hjemmesiden til Sparekassens, brugeren eller tredjemands data. Sparekassen Thy kan heller ikke drages til ansvar for skader forårsaget af virus, som måtte være pådraget brugerens computerudstyr som følge af browsing, downloading eller lignende transaktioner i forbindelse med brug af www.sparthy.dk.