Sparekassen Thy er aktiv i mange sammenhænge i forbindelse med sponsorater og støtte til foreninger, sportsklubber m.v.

Et sponsorsamarbejde med sparekassen baseres på et konstruktivt samarbejde, hvor der forventes et udbytte for begge parter af samarbejdet.
Sponsorater og støtte skal give sparekassen en øget synlighed i lokalområdet, og omtale i medierne samt nye kunder.

Med andre ord: Skal sparekassen yde et bidrag – skal modtagerne af sponsorstøtten være med til at sikre, at sparekassen får noget igen.

Hvem kan ansøge?

Sparekassens formål med støtten er at bakke op om lokale aktiviteter. Derfor går støtte og sponsoraterne til klubber og foreninger, der vil indgå i et positivt samarbejde med sparekassen.