Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger sparekassen behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan få oplyst, hvor længe sparekassen opbevarer dine data og eventuelle modtagere af dine data, i det omfang de måtte være blevet videregivet.

Adgangen kan dog være begrænset af lovgivningen, hensynet til andre personers privatlivs-beskyttelse og hensynet til Sparekassen Thy’s forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom sparekassens know-how, forretningshemmeligheder samt interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

Du kan anmode om indsigt ved at skrive til:

Sparekassen Thy
Att.: Kristina Badstue
Store Torv 1
7700 Thisted
Anmodningen skal sendes via Eboks.

Anmodninger behandles normalt indenfor 1 måned fra vi har modtaget den.