Nye regler pr. 1. juni 2015. Klik her og læs mere!

Som alle pengeinstitutter i Danmark er sparekassen omfattet af Garantiformuen, som sikrer kundernes indskud, hvis et pengeinstitut skulle komme i økonomiske problemer.

Garantiformuen dækker nettoindskud med op til 750.000 kr. pr. indskyder/cpr.nr., dog ikke Garantbeviser.  

På følgende kontoformer er indskyder dog altid sikret sit indestående uanset beløbets størrelse:  

  • Indeks-, kapital-, rate- og selvpensionskonti
  • Børneopsparingskonti
  • Boligopsparingskonti
  • Uddannelsesopsparingskonti
  • Advokaters klientkonti
  • samt indskud i godkendte forvaltningsafdelinger

Garantiformuen er en privat, selvejende institution, og fonden drives ved indbetalinger og garantistillelse fra pengeinstitutterne i Danmark. Den daglige administration af fonden varetages af Danmarks Nationalbank.

Du kan læse mere på www.gii.dk