MitID er klar

NemID udfases frem mod sommeren 2022. Erstatningen hedder MitID og er nu klar til de første brugere.

For langt de fleste bliver ændringen ikke så stor. Der er kommet en ny MitID app, hvor man godkender sit log-in i eksempelvis NetBanken og andre steder.

Den store forskel er at dem, der har brugt pap nøglekortet kommer til at undvære det. Det udgår nemlig i takt med, at MitID tager over.

Hvordan kommer man i gang

I perioden frem mod sommeren 2022 er både NemID og MitID kørende. Og vi anbefaler, at man beholder sit NemID, selv om man er overgået til MitID, et stykke tid endnu.

Du vil modtage brev i din eBoks, når det er tid til, at du opretter dit MitID. I Sparekassen Thy kan du migrere (oprette) MitID via vores nye NetBank. Du kan også gøre det via www.MitID.dk

Vær opmærksom på, at der p.t, er begrænsninger på, hvor mange der kan migrere pr. dag. Det er derfor ikke sikkert, du bliver præsenteret for muligheden. Så beder vi dig prøve igen.

- Men det er kun til private her i starten. Digitaliseringsstyrelsen forventer at MitID er klar til erhverv medio 2022.

Hvem kan hjælpe?

Langt de fleste kommer let igennem overgangen til MitID. I Sparekassen Thy kan vi guide, men vi kan ikke yde systemhjælp til MitID. Den opgave varetages af Borgerservice i kommunen og via www.mitid.dk

Ingen smartphone - hvad så?

MitID er primært baseret på, at man har app'en til at idenfificere sig, når man skal logge ind.

Hvis man ingen smartphone har kan man via MitID.dk anskaffe sig alternative muligheder.