Som selvstændig erhvervsdrivende med et personligt ejet firma, kan du indbetale op til 30% af overskuddet i virksomheden på en livsvarig pension.

I Sparekassen Thy kan vi lave hele ordningen for dig - eventuelt i samarbejde med din revisor.

Livsvarig pension + ratepension

Udover de 30%, der kan indbetales på den livsvarige pensionsopsparing, kan der indbetales 57.200 kr. (2020) på en ratepension. 

Begge dele er der fuldt fradrag for.

Livsvarig pension

Den livsvarige pension sikrer en indtægt resten af livet, når man går på pension, og den kan sammensættes, så den reelt fungerer som en ratepension.

Åbenlyse fordele

Når du lader os foretage hos processen, har du følgende fordele:

  • Indbetaling i sparekassen - og kun her
  • Vi sørger for at overholde beløbsgrænser
  • Overløbslivrenter i AP Pension
    • Invester selv eller lad AP investere
    • Depotsikret til udløb
    • Udbetaling med eller uden garanti

Kontakt os

Kontakt os i Sparekassen Thy, og lad os sørge for, at du får skruet ordningen rigtigt sammen.