Investering i aktier og obligationer kræver, at man følger med i markedet og er godt opdateret på aktiekurserne osv.

Ur lad os vække

- Vi tilbyder en mulighed for investering, der ikke stiller lige så store krav til dig. 

Har du en opsparing, som du gerne vil have vækket, og give en chance for at give et afkast har vi en god mulighed med MIX-afdelinger fra Sparinvest.

Helt kort giver en investering i MIX-afdelingerne muligheder for:

  • Invester med lav, mellem eller høj risiko
  • Dine penge er ikke bundet, og de kan frigives i løbet af 2 arbejdsdage
  • Du investerer i aktier og obligationer

Du kan i din Net- og MobilBank følge, hvordan din investering udvikler sig. Og det er ikke et krav, at du har en stor sum penge at investere for at være med.

MIX af aktier og obligationer

Når du investerer i en af MIX-afdelingerne, beslutter du sammen med din rådgiver, hvad der passer bedst. Altså: Er du til lav, mellem eller høj risiko?

Hvis du er til høj risiko betyder det, at der er flere aktier end obligationer i din investeringsløsning.

- Aktierne har større kursudsving og giver dermed både store muligheder for gevinst og selvfølgelig også tab. 

Mix-afdelingerne er bredt sammensat, og indeholder en lang række aktier og obligationer. Det giver en større risikospredning, der betyder, at hvis en aktie udvikler sig negativt, vil det ikke have så stor indflydelse på din samlede investering, som hvis du kun havde investeret i den specifikke aktie.

Mixlogo og tekst

Forventning til afkast

Vi kan selvfølgelig ikke stille nogen garanti for afkast. Men, vi har en klar forventning om, at afkastet via en investering i en MIX-afdeling vil give et bedre afkast, end det vil give at have pengene på en opsparingskonto.

Kontakt din rådgiver

Kontakt os, og lad os få en snak om,hvad den bedste løsning er for dig.

Alle investeringer er forbundet med risiko, og vi formidler ikke investeringer uden at være sikre på, at du har fået en god og forståelig rådgivning.

Brochure:  pdf small Mix Afdelinger

Disclaimer: Ovenstående oplysninger skal ikke betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer eller investeringsbeviser. Endvidere kan oplysningerne ikke betragtes som investeringsrådgivning, hvorfor brugerne opfordres til at søge individuel rådgivning om egne investeringsmæssige og dertil knyttede forhold. Der gøres opmærksom på, at historiske afkast og kursudvikling ikke kan betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast, da investeringsbevisernes værdi enten kan stige eller falde.