Investeringer i aktier, obligationer, valuta osv. kræver gode kompetencer og en god rådgivning.

Investeringschef Anders Kristian Pugdahl Pedersen og medarbejderne i Sparekassen Thys Investeringsafdeling har ansvaret for de ca. 3 mia. kroner som kunder, og sparekassen selv, har investeret i værdipapirer.

Individuel rådgivning

Når vi rådgiver omkring investeringer, tager vi udgangspunkt i dine ønsker. Såvel risikovillighed som tidshorisont er væsentlig at være bevidst om, når du skal rådgives om alt fra placering af pensionsopsparing til investering af frie midler.

Du kan eksempelvis læse mere om Depotpleje og Individuel Depotpleje, der er en del af vores formueplejekoncept.

Følger markedet tæt

Afdelingen følger markedet tæt, og holder sparekassens erhvervs- og privatrådgivere opdateret, så de kan yde den bedste investeringsrådgivning, baseret på nyeste analyser og anbefalinger på markedet.

Du kan også selv følge med i vores InvesteringsPortal, hvor du kan se aktiekurser, kurser på obligationer og meget mere.

Investeringstilbud

Investeringsafdelingen arbejder tæt sammen med en række investeringsforeninger og pengeinstitutter. De bedste tilbud udvælges og formidles til alle interesserede kunder.