Investeringer i aktier, obligationer, valuta osv. kræver gode kompetencer og en god rådgivning.

Investeringschef Anders Kristian Pugdahl Pedersen og medarbejderne i Sparekassen Thys Investeringsafdeling har ansvaret for de ca. 3 mia. kroner som kunder, og sparekassen selv, har investeret i værdipapirer.

Coronavirus påvirker puljerne

Markedet er stærkt påvirket af de sidste ugers udvikling omkring coronavirus. Men Lokal Puljeinvest har ingen forventninger om, at den aktuelle krise vil nå op på højde med Finanskrisen - samfundet er simpelthen meget bedre stillet denne gang.

Derfor er forventningerne også, at markedet på et eller andet tidspunkt kommer tilbage på niveauet fra før krisen. Vi opfordrer derfor til, at man som investor har tålmodighed.

Læs her en mere fyldestgørende opdatering fra Lokal Puljeinvest.

Individuel rådgivning

Når vi rådgiver omkring investeringer, tager vi udgangspunkt i dine ønsker. Såvel risikovillighed som tidshorisont er væsentlig at være bevidst om, når du skal rådgives om alt fra placering af pensionsopsparing til investering af frie midler.

Du kan eksempelvis læse mere om Depotpleje og Individuel Depotpleje, der er en del af vores formueplejekoncept.

Følger markedet tæt

Afdelingen følger markedet tæt, og holder sparekassens erhvervs- og privatrådgivere opdateret, så de kan yde den bedste investeringsrådgivning, baseret på nyeste analyser og anbefalinger på markedet.

Du kan også selv følge med i vores InvesteringsPortal, hvor du kan se aktiekurser, kurser på obligationer og meget mere.

Investeringstilbud

Investeringsafdelingen arbejder tæt sammen med en række investeringsforeninger og pengeinstitutter. De bedste tilbud udvælges og formidles til alle interesserede kunder.