Risikorapport

Sparekassen Thy skal offentliggøre en række oplysninger omkring sine finansielle risici og sin politik for at styre risiciene.

Oplysningerne vil løbende blive opdateret, - typisk i forbindelse med offentliggørelse af sparekassens regnskaber.

Det er vores opfattelse, at de anførte oplysninger opfylder kravene til de såkaldte søjle-III-oplysningerne, som det er beskrevet i kapitaldækningsbekendtgørelsen.

Alle tal er opgjort på koncern-niveau med undtagelse af oversigten over værdiforringede fordringer og nedskrivninger fordelt på brancher, der er opgjort på moderselskabsniveau.

Til højre på siden kan du finde de seneste risikorapporter.