Vil du gerne klage? 

Ønsker du at klage over Sparekassen Thy?

Kontakt os

I første omgang skal du kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i sparekassens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i sparekassen. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte på følgende email (Se neden under).

Klager behandles normalt indenfor 1 måned fra vi har modtaget den.

Kristina Stensgaard Badstue

Advokat

Skriv mail

Eller kontakt disse

Du kan også tage kontakt til følgende:

Det finansielle ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K
tlf. 35 43 63 33
www.fanke.dk/

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
Klage indgives her

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse sparthy@sparthy.dk.