Ansøg om midler fra Hunstrup-Østerild Sparekasse Fond

Da Hunstrup-Østerild Sparekasse blev sammenlagt med Sparekassen Thy, blev der oprettet en fond til gavn for området. En fond, som hvert år udlodder midler til gavn for deres oprindelige virkeområde.

Download formular
Fællesfoto

Formålet med fonden

Pr. 15. august 2012 blev Hunstrup-Østerild Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Thy.

Det er fondens formål, at dens aktiviteter primært skal virke til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde. Hertil bemærkes, at det ikke er omfattet af fondens formål at give støtte til politiske formål.

Endvidere må fonden give støtte til uddannelse, forskning, udviklingsstipendiater og lignende, herunder til uddannelses- og udviklingsophold i udlandet til personer, som har eller har haft naturlig tilknytning til Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde.

Kapital

Fondens basiskapital udgør ved stiftelsen kr. 5.000.000, som nedbringes med kr. 500.000 hvert regnskabsår.

Fonden har ved stiftelsen en beholdning af garantkapital i Sparekassen Thy på kr. 4.500.000.

Fonden er forpligtet til at have denne størrelse garantkapital, der dog nedskrives med kr. 500.000 hvert år. 1. gang 15/8-2013.

Udlodning af fondens midler

Bestyrelsen træffer beslutning om anvendelse af fondens midler i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, idet anvendelsen af de fondsmidler der kan udloddes, og som måtte blive udloddet, skal ske til gavn for velgørende eller almennyttige formål i Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde.

Endvidere må der gennemføres udlodning til støtte til uddannelse, forskning, udviklingsstipendiater og lignende, herunder udviklingsophold i udlandet til personer, som har eller har haft naturlig tilknytning til Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde. Hunstrup-Østerild Sparekasses oprindelige virkeområde var Nordthy og Hannæs.

Fonden holder normalt bestyrelsesmøde en gang om året, sædvanligvis i april, hvor den beslutter, hvilke ansøgere som skal modtage støtte. Ansøgninger om støtte skal derfor være bestyrelsen i hænde den 21. april.

Ansøgningsskemaet til højre på siden bedes anvendt.

Bestyrelsen

  • Louise Bertelsen Sekkelund, (formand) Hunstrup
  • Trine Bojesen, Østerild
  • Leo Damsgaard, Østerild
  • Finn Stampe Langballe, Hunstrup
  • Lisbeth Højbak, Hunstrup
  • Jens Kjærsgaard, Sennels

  • Claus Hoxer, Arup 

  • Erik Rose Bisgaard Jensen, Hovsør

  • Mattias Steen Paaske, Østerild.