I Sparekassen Thy arbejder vi hele tiden på at stille gode services til rådighed for vores investeringskunder Man kunne kalde det særlige services til investeringskunder.

Konkret vil du som investeringskunde blive opdateret på udviklingen på investeringsmarkedet – opdateringerne vil tage udgangspunkt i din specifikke investering.

Vi kalder det investeringsservices. Et andet begreb for det samme er "kvalitetsforbedrende services", og andre aktører vil måske bruge netop det begreb.

Relevante trin og relevante information

De enkelte investeringskunder indplaceres på det relevante servicetrin. Indplaceringen afhænger af den provision, du som kunde har betalt via de provisionsbetalende investeringsforeninger, du har i dit depot i Sparekassen, og investeringsforeninger som Sparekassen Thy har distributionsaftale med.

Én gang årligt revurderes placeringen, og du orienteres én gang årligt om, hvilket trin du er placeret på. Denne orientering sker i forbindelse med udsendelse af ”Årlige Investeringsomkostninger”, der udsendes i hvert år i februar.

Unik information

Den information, og de services vi stiller til rådighed er for dig, der via din investering, giver Sparekassen Thy en provision.

Informationen kan også stilles til rådighed for investeringskunder der betaler på anden vis for ydelserne.

Information stilles altså ikke til rådighed for alle.

Services

I det nedenstående har vi listet de forskellige services, der kan lægges ind i en investeringsaftale.

(A) Adgang til handelsfacilitet i Net- og Mobilbank
 
 • Kunder der opretter et værdipapirdepot i Sparekassen Thy får mulighed for, at foretage handler via Net- / Mobilbank.
 • Adgangen giver ligeledes mulighed for i Netbank at kunne lave afkast- og beholdningsopgørelser.
 • Der er ligeledes via Netbank mulighed for at læse finansielle- og virksomhedsspecifikke nyheder.
 • Adgangen til at handle fonds, er alene et tilbud til de kunder, der måtte have investeringsinstrumenter gennem Sparekassen Thy.
 (B)   Markedskommentar, to gange årligt:
 
 • To gange årligt udarbejdes en markedskommentar fra Investeringsafdelingen i Sparekassen Thy.
 • Denne markedskommentar behandler den seneste udvikling på de globale finansielle markeder, samt forventninger til centrale begivenheder i verden, der kan påvirke de finansielle markeder.
 (C) Markedskommentar, fire gange årligt:
 
 • Hvert kvartal udarbejdes en markedskommentar fra Investeringsafdelingen i Sparekassen Thy.
 • Denne markedskommentar behandler den seneste udvikling på de globale finansielle markeder, samt forventninger til centrale begivenheder i verden, der kan påvirke de finansielle markeder.
(D) Halvårlig afkastrapport:
 
 • Kunder med investeringsforeninger, der udløser en provisionsbetaling til Sparekassen Thy, modtager hvert halve år en afkastopgørelse for den seneste periode.
 • Rapporten indeholder oplysninger om værdiudviklingen i depotet samt de lovpligtige oplysninger om de tilhørende værdipapirer.
(E) Kvartalsvis afkastrapport:
 
 • Kunder med investeringsforeninger, der udløser en provisionsbetaling til Sparekassen Thy, modtager hvert kvartal en afkastopgørelse for det seneste kvartal.
 • Rapporten indeholder oplysninger om værdiudviklingen i depotet samt de lovpligtige oplysninger om de tilhørende værdipapirer.
 (F)  Automatisk geninvestering af udbytter:
 
 •  Kunder der har investeringsbeviser, der udløser en provisionsbetaling til Sparekassen Thy, tilbydes at udbytter automatisk geninvesteres i samme fondskode.
 • Ved at vælge automatisk geninvestering opnår kunderne en mere rationel og billigere genplacering, da der geninvesteres til indre værdi på den pågældende investeringsforening, frem for til en udbudspris. 
 • Samtidig sparer kunden kurtage ved geninvesteringen.
(G) Kundemøder – Filial:
 
 • Sparekassen Thys filialer er omdrejningspunktet for den personlige og individuelle rådgivning. Det gælder også på investeringsområdet. Derfor tilbydes kunderne årligt et møde omkring placering af deres opsparede midler.
 • Formålet med mødet er, at give kunderne en præsentation af de eksisterende foreninger, herunder afkast og risiko.
 • Formålet med mødet er ligeledes, at få drøftet kundens risikoappetit, investeringshorisont og tabsevne og øvrige relevante aspekter i forbindelse med kundens investeringsbehov og ønsker.
(H) Kundemøder – Investeringsrådgiver:
 
 • Formålet med mødet er, at give kunderne et præsentation af de eksisterende foreninger, herunder afkast og risiko. Til mødet deltager en af Sparekassen Thys investeringsrådgivere.
 • Formålet med mødet er ligeledes, at få drøftet kundens risikoappetit, investeringshorisont og tabsevne og øvrige relevante aspekter i forbindelse med kundens investeringsbehov og ønsker.
 • Endvidere tilbydes en gennemlysning (X-Ray) af de investeringsforeninger som kunden har investeret i, og tilsvarende analyse i forbindelse med eventuelle omlægninger i kundens beholdninger.

Services tilbydes efter følgende inddeling

Investeringspakke  Indhold i pakken

Nr. 1

Provisionsniveau:
0-500 kr.

 • Adgang til handelsfacilitet i Net- og Mobilbank
 • Bred adgang til investeringsbeviser

Nr. 2

Provisionsniveau:
501 - 2.500 kr.

 • Adgang til handelsfacilitet i Net- og Mobilbank
 • Bred adgang til investeringsbeviser
 • Automatisk geninvestering af udbytter på investeringsbeviser

Nr. 3

Provisionsniveau:
2.501 - 7.500 kr.

 • Adgang til handelsfacilitet i Net- og Mobilbank
 • Bred adgang til investeringsbeviser
 • Markedskommentarer to gange årligt
 • Automatisk geninvestering af udbytter på investeringsbeviser

Nr. 4

Provisionsniveau:
7.501 - 17.500 kr.

 • Adgang til handelsfacilitet i Net- og Mobilbank
 • Bred adgang til investeringsbeviser
 • Automatisk geninvestering af udbytter på investeringsbeviser
 • Kundemøde "filial"
 • Markedskommentar to gange årligt

Nr. 5

Provisionsniveau:
17.501 - 32.500 kr.

 •  Adgang til handelsfacilitet i Net- og Mobilbank
 • Bred adgang til investeringsbeviser
 • Automatisk geninvestering af udbytter på investeringsbeviser
 • Kundemøde med investeringsrådgiver
 • Markedskommentar to gange årligt
 • Halvårlig afkastrapportering

Nr. 6

Provisionsniveau:
32.501 - 47.500 kr.

 • Adgang til handelsfacilitet i Net- og Mobilbank
 • Bred adgang til investeringsbeviser
 • Automatisk geninvestering af udbytter på investeringsbeviser
 • Kundemøde med investeringsrådgiver
 • Markedskommentar fire gange årligt
 • Kvartalsvis afkastrapportering

Nr. 7

Provisionsniveau:
47.501 - 70.000 kr.

 • Adgang til handelsfacilitet i Net- og Mobilbank
 • Bred adgang til investeringsbeviser
 • Automatisk geninvestering af udbytter på investeringsbeviser
 • Kundemøde med investeringsrådgiver to gange årligt
 • Markedskommentarer fire gange årligt
 • Kvartalsvis afkastrapportering