Indirekte handelsomkostninger er ikke omkostninger, der afholdes til forvalteren af en investeringsforening eller til Sparekasse Thy.

Indirekte handelsomkostninger er forskellen mellem den købs- og salgspris som investorer kan handle et givent værdipapir til.

Alle investorer har således indirekte handelsomkostninger, uanset om de handler på egen hånd, eller investerer gennem en investeringsforening.

Professionelle investorer - herunder investeringsforeninger - vil ofte kunne udnytte stordriftsfordele, til at reducere både de direkte og indirekte omkostninger.

Finans Danmarks hjemmeside kan du via  ”Vis fonde med rådgivning i prisen” og herefter ”omkostninger”, se de indirekte omkostninger.