I efteråret er der valg til Sparekassen Thys repræsentantskab

Repræsentantskabet i Sparekassen Thy er nogle af vores bedste ambassadører.

Som medlem af repræsentantskabet får man:

  • Stor indsigt i vores lokale sparekasse
  • Indflydelse på sammensætningen af bestyrelsen
  • Mulighed for at blive bestyrelsesmedlem i Sparekassen Thy
  • Et stærkt netværk i lokalområdet

Stil op til repræsentantskabet

For at du kan komme på valg, skal du gøre følgende:

  • Senest 31. august skal du være garant i Sparekassen Thy
  • Senest 15. september skal du have udfyldt og afleveret opstillingsblanketten, som du rekvirerer i en af vores afdelinger.

Du kan med fordel orientere dig i vores valgregulativ og vedtægter.

Årets garantmøder

På følgende datoer kan man som garant deltage i et garantmøde. Der er blandt de fem møder frit valg, hvor man ønsker at deltage. Tilmeldingen til møderne starter i løbet af oktober, hvor også afstemningen til repræsentantsskabsvalget starter.

Dato Sted
1/11 - Kl. 19.00 Thy Hallen, Thisted 
2/11 - Kl. 19.00 Thy Hallen, Thisted 
7/11 - Kl. 19.00 Hanstholm Hallerne 
8/11 - Kl. 19.00 Hurup Hallerne
9/11 - kl. 19.00 Aulum Fritidscenter