Sparekassen Thy kan med et koncernresultat på 124 mio. kr. før skat præsentere det bedste resultat i sparekassens historie

2016 har været et rigtig godt år for Sparekassen Thy. Flere forhold har haft indflydelse på resultatet, som naturligvis er meget tilfredsstillende, udtaler direktør Ole Beith.

En væsentlig forklaring er, at vi har haft en historisk høj tilgang af nye kunder. Vi har budt mere end 4.000 nye kunder velkommen i 2016, og ad den vej fået tilført en masse nye og gode forretninger. Samtidig har en stigende efterspørgsel fra eksisterende kunder givet travlhed i butikken. 

”Vi har budt mere end 4.000 nye kunder velkommen i 2016”

Noget af den stigende efterspørgsel har været efter udlån og det i sig selv er et godt tegn på, at der er lidt mere gang i samfundet. Det er meget vigtigt for sparekassen, at udlånet stiger - for det vedvarende lave renteniveau og den hårde konkurrence i sektoren betyder, at der er pres på vores renteindtægter. 

Hvis man kigger nærmere på vores renteindtægter, kan man også se, at renteindtægter på ud- og indlånsområdet er stigende, men ikke helt så meget som faldet på obligationsområdet, udtaler Ole Beith.

Den øvrige stigende aktivitet og efterspørgsel efter f.eks. investerings- og boligprodukter, har vi også mærket på gebyr og provisionsindtægter. De er nemlig steget med 10,7%, således at nettorente- og gebyrindtægter – det vi kalder toplinjen – i alt er steget med 3%, siger Ole Beith.

Pæne kursreguleringer og lavt niveau for tab og nedskrivninger på kunder

Sparekassen har i 2016 haft positive kursreguleringer på både aktie- og obligationsbeholdninger. Det er et særdeles svært marked med de aktuelle markedsvilkår, men en samlet positiv kursregulering på 25 mio. kr. mod et 0 resultat sidste år er vi ganske godt tilfredse med, udtaler Ole Beith.

Årets nedskrivninger udgør 12,1 mio. kr., svarende til en nedskrivningsprocent på 0,3%, som er et meget lavt niveau. Det er samtidig også et godt signal om, at vores kunder har det økonomisk bedre, siger Ole Beith.

Nye it-løsninger og flere medarbejdere er investering i fremtidig udvikling

Sparekassen har i 2016 brugt flere penge på IT løsninger, både overfor kunder, men også internt.  Målet med disse investeringer er at forbedre de løsninger, som vi tilbyder kunderne og de løsninger vi selv bruger. Det giver mere tid til at snakke med kunderne, og det er faktisk det, vi allerhelst vil – nemlig udvise nærhed og tilgængelighed og lave gode løsninger for vores kunder, siger Ole Beith.

Teknik gør det ikke alene. De menneskelige ressourcer er vigtigst, og i 2016 er vi faktisk også blevet flere medarbejdere, bl.a. som følge af tilkøb af Vestjysk Banks afdeling i Thisted og etablering af en ny afdeling i Ulfborg sidst på året i 2015.  I 2016 tæller de med i hele året, forklarer Ole Beith.

Leasingselskabet Kronekapital i flot udvikling

Vores leasingselskab, der hovedsageligt fokuserer på kørende materiel, er igen i flot fremdrift, og har bidraget til indtjeningen med et resultat på 12,2 mio. kr. i 2016. Kronekapital har haft en vækst i forretningsomfanget på 46% - en særdeles tilfredsstillende udvikling, udtaler Ole Beith. 

Indlån stiger mere end udlån

Sparekassen har for andet år i træk vækst i udlån, og i 2016 på 6,3%. Vi kan samtidig konstatere, at vores indlån stiger med 11% i 2016. 

I samme periode har vi haft en flot vækst indenfor formuepleje i puljeordninger, der i 2016 er steget med 78%, og forretningsområdet har netop passeret en milliard kr. Vi oplever nemlig, at flere og flere af vores kunder er interesseret i at få nogle af deres indlånsmidler placeret på anden måde end en almindelig indlånskonto uden rente.

Det har vi et godt produkt til via vores samarbejde med Lokal Puljeinvest, udtaler Ole Beith.

”Formuepleje i puljeordninger har netop passeret 1 mia. kr.”

Solid egenkapital og buffer giver mulighed for fremtidig vækst

Sparekassens egenkapital er på knap 1,3 milliard kr. og med en solvens på 20,1% har vi en solid buffer, da minimumskravet er opgjort til 9%. Den solide buffer er med til at sikre sparekassens fortsatte udvikling.

Andel af overskuddet retur til garanterne

Sparekassens mere end 12.000 garanter kan med årsresultatet se frem til at få en andel af resultatet retur, da ca. 10 mio. kr. af årets resultat udbetales til garanterne som afkast af garantkapitalen, slutter Ole Beith.

2017 Regnskab Presse