Den fortsatte optimisme har givet Sparekassen Thy en god start på 2018. Det netop offentliggjorte halvårsregnskab viser et overskud før skat på 84,7 mio. kr.

Forklaringen skal findes i, at flere køber bolig, bygger om, handler bil, lader den lokale bank forvalte deres formuer og meget mere. De lokale virksomheder er også i god form, og investerer i deres virksomheder. Dertil kommer, at mange nye kunder er blevet en del af Sparekassen Thy siden nytår. 

Alle forretningsområder vokser, hvilket bl.a. kan ses på udlån, der vokser med 239 mio. kr., svarende til 6%, og indlån, der vokser med 375 mio. kr., svarende til 7%, men der er også fremgang på realkredit-, pensions-, investerings- og forsikringsområdet, udtaler direktør Ole Beith.

Når vi gør det samlede forretningsomfang op, er det vokset med 936 mio. kr. i første halvår. Det er vi meget glade for, fortæller Ole Beith.

Lokal og tilgængelighed skaber fremgang

Fremgangen skabes bl.a. af vores mange trofaste kunder, men vi glæder os også over, at der stadig kommer rigtig mange nye kunder ind i vores forretning. I første halvår er det blevet til 2.300 nye kunder, som alle medbringer store som små forretninger. 

Vi mærker simpelthen, at vores forretningsmodel holder. Den lokale profil og lokale medarbejdere, man kan komme i kontakt med, når man ønsker det, tiltaler flere og flere kunder, og det skaber fremgang, fortæller direktør Ole Beith.

Den store fremgang smitter af på sparekassens indtægter. Nettorenteindtægter fra udlåns- og indlånsforretningen er stigende, hvilket også er tilfældet for flere af sparekassens gebyr- og provisionsindtægter. Dog er indtægterne fra investeringsområdet faldet, hvilket skyldes, at aktivitetsniveauet i 2017 var ekstraordinært højt. 

Kundernes forbedrede økonomi smitter positivt af

Sparekassens mange privat- og erhvervskunder har det økonomisk godt, og det smitter af i regnskabet, hvor en del af tidligere reserverede beløb til tab på udlån er tilbageført.  Det er jo glædeligt, at kunderne har det godt, og det smitter direkte af på vores virksomhed, siger Ole Beith. 

IT og ny afdeling koster

Det er svært at skabe vækst uden omkostninger. Samlet set er Sparekassen Thys omkostninger steget med 5,4%. En af de helt store poster er de hastigt stigende IT-omkostninger. Særligt omkostninger til løbende forbedringer af driftsstabiliteten, og investeringer i nye løsninger til både kunder og medarbejdere stiger. Det samme er tilfældet for de omkostninger, vi bruger på at forbedre sikkerheden i alle vores systemer, herunder også netbankløsninger. Det kræver store investeringer at være foran de kriminelle, påpeger direktør Ole Beith.

Et andet område, der påvirker sparekassens omkostninger, er etablering af en ny afdeling i Viborg i efteråret 2017, og som blev rigtig indviet her i foråret 2018. 

- Det kræver investeringer at udvide markedsområdet til en ny by. Men på den lange bane bliver vores nye afdeling en stor gevinst for Sparekassen Thy, og vi er allerede blevet taget godt i mod i Viborg, hvor der kommer nye kunder til hver dag, siger direktør Ole Beith.

Solid og klar til fremtiden

Sparekassen Thy kan tilføje endnu et godt resultat til en lang række af positive resultater. Egenkapitalen er nu vokset til knap 1,5 milliarder kroner, og med en samlet balance på omkring 9 milliarder kroner kan sparekassens solvens udregnes til 21%, der opfylder alle nuværende og kendte kommende krav fra myndighedernes side.

Det stærke kapitalgrundlag giver derfor sparekassen mulighed for at fortsætte væksten indenfor de forretningsmuligheder, der byder sig til, og som ligger i fin forlængelse af den måde, vi i forvejen driver butikken på, siger direktør Ole Beith.

Danmarks 3. sikreste pengeinstitut

Det er ikke længe siden, at en ny analyse placerede sparekassen som Danmarks 3. mest sikre pengeinstitut. Det i sig selv er ikke et mål, men at være et sikkert og velpolstret pengeinstitut giver mulighed for stabilitet og udvikling, og det er netop det, der har vores fokus, slutter direktør Ole Beith.

For spørgsmål kontakt:

Direktør Ole Beith

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Tlf. 9919 5120 / 4045 5120

Halvårsresultat koncern

Tal i mio. kr. 30/6-2017 30/6-2018 Ændring i %
Nettorenter 95,8 95,4 -0,4
Gebyr og provision 77,1 64,5 -16,3
Udgifter personale og adm. 111 117 5,4
Kursregulering 19,2 6,4 -66,7
Nedskrivning på udlån 7 -26,2 -474,3
Halvårsresultat før skat 78,5 84,7 7,9
Resultat efter skat 63 69,2 9,8
       
  31/12-2017 30/6-2018 Ændring i %
Udlån 4.006 4.245 6,0
Indlån 5.344 5.719 7,0
Balance 8.901 9.400 5,6
Egenkapital 1.426 1.485 4,1
Solvensprocent (Incl. perioderesultat) 21,4 21,0 -1,9