På det ordinære repræsentantskabsmøde i Sparekassen Thy tirsdag den 28. marts 2017 var der valg til bestyrelsen

Der var fire bestyrelsesmedlemmer på valg: Lene Thiel, Jens H. Petersen, Arne Lægaard og Anders Colstrup. Anders Colstrup ønskede som det eneste medlem ikke at genopstille. De øvrige blev genvalgt af et enigt repræsentantskab.

Charlotte Kanstrup Brogaard indtræder i bestyrelsen
Anders Colstrups bestyrelsespost overtages af Charlotte Kanstrup Brogaard, der er bosat i Sennels ved Thisted. Det var også her et enigt repræsentantskab, der kunne bakke op om det nye medlem.

Alle fire er valgt til bestyrelsen i perioden 2017 – 2021.

Bestyrelsen i Sparekassen Thy har konstitueret sig med Jacob Schousgaard som formand og Ivan Høgh som næstformand.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer er Tina Brandt - økonomichef, Erik Nielsen - souschef, Michael Axelsen - afdelingsleder, Per Rasmussen - kortansvarlig, Finn Holst - erhvervsrådgiver, Arne Lægaard - regionsrådsmedlem, Ricky Larsen – murermester, Lene Thiel – politiassessor, Jens H. Petersen – vognmand og Charlotte Kanstrup Brogaard – sundhedsplejerske.