Vores interesse er at give vores kunder den bedste løsning. Det gælder også, når vi snakker mobile betalinger. Derfor er vi glade for, at der nu bliver skabt en stærk fælles mobilbetalingsløsning i Danmark med MobilePay.

- Det fortæller Ole Beith, der er direktør i Sparekassen Thy. MobilePay er blevet vinderen efter et kapløb de seneste år. Et kapløb, der startede i 2013 hvor Danske Bank valgte at gå ud af det samarbejde blandt de danske pengeinstitutter, der skulle sikre en stærk fælles mobilebetalingsløsning med navnet Swipp. 

Et fælles MobilePay til gavn for alle

Jeg er oprigtigt glad for, at der nu er fundet fælles fodslag for MobilePay i Danmark. Det betyder, at MobilePay udskilles fra Danske Bank og nu bliver en fælles platform for alle danske pengeinstitutter.

Det kommer til at gavne vores privatkunder men i særdeleshed også vores erhvervskunder, der nu kan fokusere på én løsning til at modtage mobilbetalinger fra kunderne, siger Ole Beith.

- Erhvervskunder i Sparekassen Thy kan allerede nu oprette sin virksomhed som modtager af MobilePay-betalinger. Det sker ved at kontakte sin rådgiver eller via www.mobilepay.dk/erhverv 

Flere betalingsløsninger

På trods af at der nu er skabt en fælles platform mellem MobilePay og Swipp, vil et kig i krystalkuglen vise, at mange flere kommer til.

Der arbejdes konkret på digitale wallets, der kommer til at indeholde vores betalingskort. Og udviklingen stopper ikke med det.

- Vi hilser udviklingen velkommen, og Sparekassen Thy er med, når det giver mening for os, slutter Ole Beith.