Sparekassen Thy formidler kreditforeningslån til erhvervskunderne gennem DLR-kredit.

Der ydes eksempelvis kreditforeningslån til

  • Landbrug og gartneri
  • Privat boligudlejning og andelsboliger
  • Kontor- og forretningsejendomme
  • Industri- og håndværksejendomme
  • Almene boliger

Sparekassen Thy er medejer af DLR-kredit.