Bestem selv over din pension. For dig som virksomhedsejer er der flere muligheder for at sikre dig en fornuftig pensionsopsparing. Så kan du selv bestemme, hvornår og hvordan du vil bruge din pension.

30% reglen

 • For personligt ejede virsksomheder.
 • Indbetal op til 30% af virksomhedens overskud, før afskrivninger, til en pensionsopsparing.
 • Udbetalingen sker løbende.

Aldersopsparing

 • En Aldersopsparing kan oprettes af alle indtil 15 år efter folkepensionsalderen.
 • Der kan indbetales kr. 5.300,- årligt, (2020), dog 5 år før folkepensionsalderen: kr. 50.200,- Der er ingen fradrag for indbetaling.
 • Udbetalingen sker som et éngangsbeløb og er skattefrit.

Ratepension

 • En ratepension kan oprettes af alle indtil 15 år efter folkepensionsalderen.
 • Der kan indbetales op til 57.200 kr. årligt.
 • Indbetalingerne fradrages i den personlige indkomst + 32% hvis mindre end 15 år til folkepensionsalder. 12% hvis mere end 15 år.
 • Udbetalingerne sker i rater, over min. 10 år og indkomstbeskattes.

Ophørspension

 • For virksomhedsejer, der sælger virksomheden og er fyldt 55 år.
 • Ved salg af en virksomhed, man har haft i mindst 10 år, kan man indskyde den skattemæssige fortjeneste på en ratepension.
 • Det maksimale indskud er 2.866.600 kr.
 • Udbetalingen sker i rater over min. 10 år og indkomstbeskattes